Hyödynnä maksuton yritysneuvonta!
Vinkkejä aloittelevalle yrittäjälle

Hyödynnä maksuton yritysneuvonta!

Tiesitkö, että jokaisella yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalla suomalaisella on oikeus maksuttomaan yritysneuvontaan? Tämä on mahdollisuus, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä asiantunteva yritysneuvoja osaa luotsata suunnitelmasi kohti menestystä. Esimerkiksi työvoimatoimistot ja Uusyrityskeskus ovat hyviä tahoja etsiessäsi neuvoja ja ohjausta yrityksesi alkutaipaleella.

Yritysneuvonnassa arvioidaan tekemääsi liiketoimintasuunnitelmaa

Yritysneuvonnan aikana käydään yleensä läpi tekemäsi liiketoimintasuunnitelma eli lts. Usein tässä yhteydessä käytetään apuna SWOT-analyysia, jonka avulla arvioidaan suunnitelman mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia ja vahvuuksia. Kun nämä asiat on kirjattu selkeästi näkyviin, on niistä entistä helpompi keskustella ja ne on entistä helpompi nostaa käsittelyn aiheiksi. Ylöskirjoittaminen auttaa myös muistamaan kaikki sinua mietityttävät asiat, joihin haluaisit asiantuntijan apua.

Yritysneuvonnassa arvioidaan, onko suunnittelemallasi toiminnalla mahdollista tulla kannattavaksi

Tapaamisen aikana käydään yleensä läpi myös tulevan yrityksesi mahdollista kannattavuutta ja mietitään sen rahoittamista. Tässä kohtaa on hyvä arvioida yrityksen tulevia tuloja ja menoja rehellisesti ja mahdollisimman tarkkaan. Yritysneuvoja osaa yleensä antaa hyviä vinkkejä kaikesta siitä, mitä sinun tulee ottaa huomioon pohtiessasi yrityksesi tuloja, menoja ja rahoitusta.

Yritysneuvonnassa arvioidaan mahdollisuuksiasi saada starttirahaa

Monet yrittäjät ovat oikeutettuja saamaan starttirahaa yritystoimintansa alkuvaiheessa. Myös tästä aiheesta kannattaa keskustella yhdessä yritysneuvojan kanssa, jonka puolto yleensä tarvitaan starttirahan saamiseksi. Vaikkei starttirahan suuruus olekaan kovin merkittävä kuukausitasolla, niin tästä huolimatta siitä voi olla korvaamatonta apua siinä vaiheessa, kun olet yrittäjänä vasta alkutaipaleella ja kun uusi yrityksesi ei vielä välttämättä tuota mitään tai kovinkaan paljon. Yrittäjän onkin hyvä tiedostaa, että yrityksen ensimmäiset kuukaudet ja jopa ensimmäinen vuosi on usein taloudellisesti haastavaa. Tällaisessa tilanteessa pienikin starttiraha voi auttaa sinua huolehtimaan itsestäsi ja mahdollisesta perheestäsi, sillä onhan kyseessä säännöllinen tulo.

Yritysneuvonnassa arvioidaan yrittäjäominaisuuksiasi

Usein yritysneuvonnan aikana arvioidaan myös uuden yrittäjän yrittäjäominaisuuksia ja sitä, onko yrittäjällä niitä riittävästi, jotta hän pystyisi luotsaamaan yrityksensä sen alkutaipaleelta kohti menestystä ja kannattavaa yritystä. Tässäkin kohtaa kannattaa olla itselleen rehellinen. Ei ole kenenkään etu, että yliarvioit omia yrittäjäominaisuuksiasi, joskin myös terve itsetunto on tarpeen ja yrittäjänä kovin vaadittu ominaisuus. On tärkeää, että seisot itse yritysideasi takana ja että uskot siihen itse. Itseluottamuksesi välittyy helposti potentiaalisille asiakkaillesi eikä se jää huomaamatta myöskään yhteistyötahoiltasi. Riittävä itsetunto ja -tuntemus ovatkin yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia. Se, että yrittäjä on monin tavoin vastuussa vain itselleen, tuo mukanaan myös suurta vastuuta, sillä lopulta yrittäjä itse on ainoa henkilö, joka on vastuussa siitä, tulevatko työt tehtyä vai eivät ja tahkoaako yritys tulosta vai toimiiko se koko ajan tappiolla.