Liiketoiminta
Yrittäjäominaisuudet

Liiketoiminta

Liiketoiminnan perusteet

[IMAGE=c00CgNfPtkCp.jpg]

Liikeidea

Jokaisella menestyvällä yrityksellä on oma liikeidea. Liikeidea on laaja ja yksityiskohtainen suunnitelma yrityksen nykyisestä tai tulevasta yritystoiminnasta. Liikeidean avulla yritys voi kertoa kohderyhmälle, eli nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen, minkälaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa. Liikeidea kertoo myös minkälaisen yrityskuvan ja imagon yritys haluaa ulkopuolisille välittää.

Liiketoimintaan kuuluu myös erilaiset tuotannontekijät, jotka tullaan muuntamaan suoritteiksi. Suoritteet taas vaihdetaan yleisesti rahaan, eli pyritään myymään markkinoilla. Markkinoilla vallitseva kysyntä ja tarjonta ratkaisevat aina kaikkien tuotteiden ja palveluiden menekin.

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksellä pitää olla myös ennalta laadittu liiketoimintasuunnitelma, joka tukee yrityksen tulevaa tai jo nykyistä liiketoimintaa. Liiketoimintasuunnitelma sisältää aina myös budjetin sekä tarkan kuvauksen yrityksen organisoidusta toiminnasta.

Fyysiset ja henkiset voimavarat

Liiketoimintaan kuuluvat organisoinnin lisäksi tärkeät fyysiset ja henkiset voimavarat.

Fyysisiä voimavaroja ovat:

 • yrityksen toimitilojen koko ja sijainti
 • koneiden, laitteiden ja muun kaluston määrä ja toimivuus
 • omia vai vuokrattuja koneita ja laitteita
 • uusia vai käytettyjä laitteita ja koneita

Henkisiä voimavaroja ovat:

 • yrityksen henkilökunta ja heidän vahvuutensa
 • henkilön hyvä osaaminen, henkilösuhteet toisiin työntekijöihin, työnantajaan ja esimieheen
 • henkilökunnan motivaatio omaan työnkuvaan ja työntekoon

Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta tarkoittaa nykyaikaista verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Käytännössä sosiaalinen media ja älylaitteet ovat aina yrittäjän ja henkilökunnan käytössä tärkeänä osana yrityksen liiketoimintaa. Digitaalisessa mediassa kaikki uutuus on aina tärkeää, eli ensimmäisenä markkinoille tullut on yleensä hyvin esillä ja pysyy asiakkaiden, eli kohderyhmän mielessä.

Kaikille liikemiehille matkapuhelin on ehdottoman tärkeä työväline. Kannattaa siis tutustua kannykkalompakko.fi-sivustoon, jossa on monipuolinen valikoima huikean hienoja kännykkälompakoita matkapuhelimen suojaamiseksi. Matkapuhelimella voi hoitaa yrityksen viestintää missä ja milloin vain, ja yrityksen kilpailuvaltit, eli tuotteet tai palvelut halutaan tuoda kuluttajien tietoisuuteen hyvän markkinointistrategian avulla, jotta kohderyhmään kuuluva asiakas ei ostaisi tuotetta tai palvelua kilpailevalta yritykseltä.

Yhtiömuodot

Liiketoiminnan aloittamisessa erittäin tärkeää yritystoimintaa aloittavalle henkilölle on oikean yhtiömuodon valinta.

Suomessa tunnettuja yhtiömuotoja ovat:

 • Toiminimi
 • Kommandiittiyhtiö
 • Avoin yhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Kevytyrittäjyys
 • Freelancerina työskenteleminen

Toiminimi

sopii henkilölle, jonka toiminta, eli yrittäjyys on pienimuotoista. Toiminimi sopii alansa osaajalle, joka käyttää päivittäin paljon omaa työpanostaan. Pienet kustannukset ja edulliset laitteet sekä koneet sopivat yrittäjälle, jonka yhtiömuotona on toiminimi. Toiminimellä pyörivässä yrityksessä on aina kevyt hallinto.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö sopii erittäin hyvin sellaiselle yritystoimintaa aloittavalle henkilölle, joka haluaa tai tarvitsee mukaan sijoittajan. Kommandiittiyhtiössä pitää olla aina vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on äänetön ja toinen vastuunalainen yhtiömies. Vastuunalaisen yhtiömiehen sijoitus on työpanos, äänettömälle riittää rahallinen panostus.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustamisessa tarvitaan aina vähintään kaksi sellaista yhtiömiestä, joille molemmille on annettu itsenäinen oikeus hoitaa yrityksen asioita. Avoin yhtiö sopii henkilölle, joka haluaa jakaa kaiken vastuun yhden tai useamman yhtiökumppanin kanssa. Yhtiökumppanit vastaavat yhdessä kaikista yrityksen nimeen tehdyistä, voimassaolevista sitoumuksista.

Osakeyhtiö

on sellaisen henkilön valinta, joka haluaa pitää kaikki edessään olevat vaihtoehdot avoimina. Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jonka suuri osa yrittäjistä on valinnut. Osakeyhtiö on oikea valinta silloin, kun investoinnit ovat suuria. Osakeyhtiö on monien rahoittajien suosikki, sillä yrityksen toiminta on usein muita yhtiömuotoja laajempaa. Osakeyhtiö yhtiömuotona sopii sekä pienille että isommille yrityksille.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä toimii ilman yritystä, mutta yrittäjämäisesti. Kevytyrittäjyydessä niin sanottu luonnollinen henkilö markkinoi, suorittaa ja myy omia työsuorituksiaan asiakkailleen. Työsuorituksensa kevytyrittäjä laskuttaa aina jonkin laskutuspalvelun välityksellä.

Freelancer-työntekijä

on työnsuorittaja, jolla ei ole mitään vakituista työsuhdetta. Hänellä voi kuitenkin olla yhtä aikaa useampia toimeksiantajia.