Onko sinulla riittävä turvaverkosto?
Yrittäjäominaisuudet

Onko sinulla riittävä turvaverkosto?

Moni kokee yrittämisen ja yrittäjyyden melko yksinäisenä hommana. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että myös yrittäjän perhe ja lähipiiri joutuvat monesti tekemään uhrauksia yrittäjän yritystoiminnan vuoksi. Yrittäjällä ei esimerkiksi välttämättä ole varaa pitää yhtä paljon lomaa kuin vakituisessa työssä olevalla työntekijällä. Tämä saattaa kiristää välejä ja aiheuttaa riitoja. Etukäteen onkin hyvä pohtia myös oman turvaverkoston riittävyyttä sekä kysellä myös kaikista läheisimpien ihmisten mielipidettä ja ajatuksia omista yrityksen aloittamiseen liittyvistä suunnitelmista. Varmista jo etukäteen, että läheisimmät ihmisesi ovat valmiita yrittäjyyden mukanaan tuomiin haasteisiin.

Läheisten tuki on tärkeä

Kun yritystoiminnassa tulee vastaan mutkia ja haasteita, on läheisten tuki todella tärkeää. Jo pelkkä kuunteleva korva auttaa jaksamaan ja voi auttaa selventämään omia ajatuksia. Yrittäjyys saattaa tuoda mukanaan suurta stressiä, jolloin henkinen tuki on äärimmäisen tärkeää. Läheiset voivat myös auttaa pistämään pelin poikki, jos näyttää, että yrittäjä työskentelee lähes 24 tuntia 24/7. Ahkerien yrittäjien vaarana on nimittäin monesti työnarkomania, johon kannattaa puuttua ajoissa.

Läheisten kannustus auttaa jaksamaan

Myös läheisten ihmisten kannustus on tärkeä tekijä yrittäjän arjessa. Se auttaa yrittäjää jaksamaan silloinkin, kun tuntuu, ettei mikään oikein onnistu. Kun läheiset uskovat yrittäjän yritysideaan, auttaa se myös yrittäjää itseään uskomaan siihen. Sen sijaan läheisten epäilevä suhtautuminen voi olla tuhoisaa.